УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

 

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо Ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Ми раді вітати Вас на сайті https://pl-agency.com/ (далі по тексту "Сайт").

PL Agency (компанія) іменована надалі Продавець, адресує цю Угоду (далі по тексту - Угода) будь-якій особі (невизначеному колу осіб), яка виявила готовність укласти договір на викладених нижче умовах (далі по тексту - Клієнт).

Ця Угода є публічною офертою, прийняттям умов (акцептом) якої є вчинення дій, передбачених Угодою.

 

Мова викладення Умов

1. Якщо PL Agency пропонує переклад Російськомовної версії Умов, Ви погоджуєтеся з тим, що такий переклад надається лише для зручності, а Ваші відносини з PL Agency регулюватимуться російськомовною версією Умов.

2. У разі виникнення суперечностей між положеннями російськомовної версії Умов і версії перекладу, перевагу матиме російськомовна версія.


1. ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни використовуються в наступних значеннях:

1.1. Умови Угоди регулюють відносини Продавця і Клієнта і містять такі визначення:
1.1.1. Інтернет-сайт - сукупність веб-сторінок, розміщених на віртуальному сервері і утворюють єдину структуру, розташованих в мережі Інтернет за адресою: https://pl-agency.com (далі по тексту - Сайт).
1.1.2. Оферта - цей документ (Угода), розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://pl-agency.com/ua/info/sale-terms
1.1.3. Акцепт - повне й беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 3.1 Угоди.
1.1.4. Продавець - PL Agency що розмістила оферту.
1.1.5. Відвідувач Сайту - особа, що прийшла на Сайт без мети розміщення Заявки.
1.1.6. Клієнт - юридична або дієздатна фізична особа, що уклала Угоду за допомогою акцепту на умовах, що містяться в оферті.
1.1.7. Користувач сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
1.1.8. Контент - файл представлений в частково або повністю зашифрованому форматі на Сайті, є його наповненням. Контент Сайту розподіляється на основний - Клієнтський, і допоміжний - адміністративний, який створює Продавець для полегшення функціонування Сайту, включаючи інтерфейс Сайту.
1.1.9. Демонстративний сайт або демо - вказане в картці товару найменування або адреса, де розташований ресурс на уточнення і наглядну роботу описаного товару, але який не може бути підставою для претензій до невідповідності з огляду на різні умови та зміни.
1.1.10. Домен - це адреса сайту або певна зона, яка має своє ім'я, не схоже ні на одне інше в системі доменних імен. Localhost, тобто локальний адресу комп'ютера так само вважає окремим доменним ім'ям, тому не може бути відділений від загальної мережі оформлюваних доменів.
1.1.11. Виконавець - продавець, опис Послуг якого розміщено на Сайті.
1.1.12. Послуги - інформаційні послуги, що надаються Виконавцем і доступні для Заявки на Сайті.
1.1.13. Заявка - належним чином оформлений запит Клієнта на надання Послуги, обраної на Сайті.
1.1.14. Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певній або обумовленій фізичній особі (суб'єкту персональних даних) відповідно до Закону про персональні дані.
1.1.15. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ця Угода визначає умови і порядок використання результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі елементів контенту Веб-сайту, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://pl-agency.com (Сайт), надання Користувачеві доступу до інформації та послугам, що міститься та надаються на Сайті, відповідальність Сторін та інші особливості функціонування Сайту і взаємин користувачів Сайту з Продавцем, а також один з одним.
2.1.1. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і послуги (сервіси) що з'являтимуться в подальшому.
2.2. Платні послуги надаються відповідно до списку платних функцій, за затвердженими Тарифами, розміщеним на Сайті, є невід'ємною частиною цієї Угоди. Тарифи можуть змінюватися за одностороннім рішенням Адміністрації. Вартість оплаченого періоду при цьому зміні не підлягає.

 

3. ЗГОДА З УМОВАМИ УГОДИ

3.1. Акцептом (прийняттям оферти) є натискання Клієнтом кнопки «Підтвердити замовлення». З цього моменту Договір вважається укладеним Покупцем на зазначених в ньому умовах. При цьому Покупець підтверджує повну і беззастережну згоду з вмістом Замовлення.
3.2. Факт оплати Товару та / або Послуг є беззаперечним прийняттям Покупцем умов цього Договору.
3.3. Здійснюючи дії щодо прийняття оферти в порядку, визначеному п. 3.1 Угоди, Клієнт гарантує, що ознайомлений, погоджується, повністю і беззастережно приймає всі умови Угоди, зобов'язується їх дотримуватися.
3.4. Цим Клієнт підтверджує, що акцепт (вчинення дій щодо прийняття оферти) рівносильний підписання та укладення Угоди на умовах, викладених в цій Угоді.
3.5. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою https://pl-agency.com/ua/info/sale-terms і діє до моменту відкликання оферти.
3.6. Угода може бути прийнята виключно в цілому. Після прийняття Клієнтом умов цієї Угоди вона набуває чинності договору, укладеного між Продавцем і Клієнтом, при цьому такий договір як паперовий документ, підписаний обома Сторонами, не оформляється.
3.7. Продавець залишає за собою право вносити зміни до цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення, в зв'язку з чим Клієнт зобов'язується регулярно відслідковувати зміни в Угоді. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на даній сторінці, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на даній сторінці за адресою: https://pl-agency.com/ua/info/sale-terms
3.8. Продавець надає можливість завантажити необхідний продукт що знаходиться на власних системах та базах зберігання через продажу цієї інформації і упаковки цієї інформації в архів для прямої установки цього доповнення на небхідні для цього системи при дотриманні мінімальних вимог до працездатності зазначених в описі до самого товару або уточнення цієї інформації у відповідальної особи і є інтелектуальною власністю.
3.9. Виконавець здійснює реєстрацію домену використовуючи особисті дані замовника, розміщення на Сайті інформації про пропоновані Послуги, іншої інформації, пов'язаної з діяльністю Виконавця. Внесення змін, в тому числі до відомостей про надання Послуг на Сайті і їх вартості, здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача. Інформація дійсна до внесення Виконавцем відповідних змін, якщо інший термін не зазначений Виконавцем додатково.
3.10. Демонстративний сайт може бути змінений або не відповідати продукту, якщо демо розміщено на сторонньому сайті в зв'язку з доробками стороннього сайту або зміною версії. Прохання більше покладатися на скріншоти картки товару. Демонстрація розташована на сторонньому сайті не може вважатися наданням недостовірної інформації і відповідно для порушення спору або повернення коштів. Продавець не несе відповідальності за зміни демо сайту з версією продукту.
3.11. Обмін, повернення, оновлення завантаженого товару неможливо зважаючи на складність технічної начинки товару, що купується і систем його ліцензування.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов'язується:
4.1.1. Протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного письмового повідомлення Клієнта своїми силами і за свій рахунок усунути виявлені Клієнтом недоліки Сайту, а саме:
- невідповідність змісту Сайту даним, зазначеним у п. 2.1 Угоди;
- наявність у складі Сайту матеріалів, заборонених до розповсюдження законодавством.
4.1.2. Утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення Клієнтом наданого йому права використання Сайту в встановлених Угодою межах.
4.1.3. Надавати інформацію з питань роботи з Сайтом за допомогою електронної пошти, анонсів нових версій і допомоги покупцям через систему тікетів. Актуальні адреси електронної пошти знаходяться в розділі "Контакти" Сайту за адресою: https://pl-agency.com/ua/info/contacts.
4.1.4. Використовувати всі особисті дані і іншу конфіденційну інформацію про Користувача тільки для надання послуг відповідно до Угоди, не передавати третім особам наявну у нього документацію і інформацію про Користувача.
4.1.5. Забезпечувати конфіденційність інформації, введеної Клієнтом при використанні Сайту через особистий обліковий запис Клієнта, за винятком випадків розміщення такої інформації в загальнодоступних розділах Сайту (наприклад, чат).
4.1.6. Консультувати Клієнта з усіх питань, що стосуються Сайту. Складність питання, обсяг, і терміни консультування визначаються в кожному конкретному випадку Продавцем самостійно. Допомога і підтримка здійснюється через сервіс вказаний на сайті і в листі оплати. Час відповіді може варіюватися зважаючи на різні обставини.

4.2. Клієнт зобов'язується:
4.2.1. Своєчасно оплачувати деякі платні послуги Сайту і / або Технічної підтримки які замовив клієнт, в термін не більше 3 (трьох) днів з моменту закінчення терміну дії попередньої оплати. У разі несплати Користувачем послуг сайту і / або Технічної підтримки, Адміністрація Сайту призупиняє надання послуг у обсязі, визначеному тарифом, який вибрав Користувач.
4.2.2. Надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
4.2.3. Використовувати Сайт тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені в Угоді.
4.2.4. Строго дотримуватися і не порушувати умов Угоди, а також забезпечити конфіденційність отриманої при співробітництві з Продавцем комерційної та технічної інформації.
4.2.5. Утримуватися від копіювання в будь-якій формі, а також від зміни, доповнення, поширення, злому, контенту сайту (або його частини) без попередньої письмової згоди Продавця.
4.2.6. Не застосовувати ніяких приладів або комп'ютерних програм для втручання або спроби втручання в процес нормального функціонування Сайту і строго дотримуватися необхідного належного процесу оформлення / оплати.
4.2.7. Негайно інформувати Продавця про всі факти протиправного використання Сайту третіми особами, що стали йому відомі.
4.2.8. Використовувати Сайт, не порушуючи майнових і / або особистих немайнових прав третіх осіб, а так само заборон і обмежень, встановлених відповідним законом, включаючи без обмеження: авторські та суміжні права, права на товарні знаки, знаки обслуговування і найменування місць походження товарів, права на промислові зразки, права на використання зображень людей.
4.2.9. Не допускати розміщення і передачу матеріалів незаконного, непристойного, наклепницького, дискредитуючого, загрозливого, порнографічного, ворожого характеру, а також що містять домагання і ознаки расової або етнічної дискримінації, які закликають до вчинення дій, які можуть вважатися кримінальним злочином або порушувати будь-якого законодавства, так само як і вважатися неприпустимими з інших причин, матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості, матеріалів, що містять нецензурну лайку .
4.2.10. Чи не поширювати рекламні матеріали в особистих повідомленнях іншим Клієнтам без отримання їх згоди на отримання таких матеріалів (СПАМ) та виконувати інші обов'язки, передбачені Угодою.

4.3. Продавець має право:
4.3.1. Призупинити або припинити доступ Клієнта на Сайт, якщо Продавець буде обґрунтовано вважати, що Клієнт веде неправомірну діяльність або порушив цю Угоду або наявні в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
4.3.2. Збирати інформацію про переваги користувачів і способах використання ними Сайту (найбільш часто використовувані функції, налаштування, пріоритетний час і тривалість роботи з Сайтом та інше), яка не є персональними даними, для поліпшення роботи Сайту, діагностики та профілактики збоїв Сайту.
4.3.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до Угоди шляхом видання його нових редакцій.
4.3.4. Видаляти Клієнтський контент на вимогу уповноважених органів або зацікавлених осіб в разі, якщо цей текст порушує чинне законодавство.
4.3.5. Тимчасово припиняти роботу Сайту, а так само частково обмежувати або повністю припиняти доступ до Сайту до завершення необхідного технічного обслуговування і (або) модернізації Сайту. Клієнт не має права вимагати відшкодування збитків за таке тимчасове припинення надання послуг або обмеження доступності Сайту.
4.3.6. Обмежувати або припиняти роботу придбаних доповнень, якщо стався збій магазину або видаляти можливість користування додатком, якщо клієнт вважається порушником за цією угодою.

4.4. Клієнт має право:
4.4.1. Використовувати Сайт в межах та у спосіб, що передбачені Угодою.
4.4.2. Завантажувати з сайту куплені додатки і користуватися ним на вказаному доменному імені без обмежень (за умови якщо не порушено угоду з боку клієнта або п 4.3.5).
4.5. Клієнт не має права давати згоду на виконання цієї Угоди у випадках, якщо у нього немає законного права використовувати Сайт в країні, в якій знаходиться або проживає, або якщо він не досяг віку, з якого має право укладати цю Угоду.
4.5.1. Клієнт самостійно несе відповідальність за можливі негативні наслідки, викликані несумісністю або конфліктами завантажених доповнень з іншими продуктами, встановленими на тому ж сайті. Екземпляри не призначені і не можуть бути використані в інформаційних системах, що працюють в небезпечних середовищах, або обслуговують системи життєзабезпечення, в яких збій у роботі товару може створити загрозу життю та здоров'ю людей.

 

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

5.1. За умови виконання Клієнтом цієї Угоди, Клієнту надається проста (невиключна) ліцензія на використання Сайту за допомогою персонального комп'ютера, мобільного телефону або іншого пристрою, в обсязі та порядку, встановленому Угодою, без права надання субліцензій і переуступки.
5.1.1. Купуючи продукт Клієнт отримує закодований архів який можна використовувати як модуль, шаблон, пресет або будь-який інший додаток вказаний в описі продукту і не отримує додаткових привілеїв в плані допомоги при установці або настройці цього продукту. Додаткові роботи обумовлюються або оплачуються окремо.
5.1.2. Сервер не повинен блокувати з'єднання з нашим сайтом / доменом, на час роботи і установки будь-якого додатку. Наше доменне ім'я https://pl-agency.com має бути відкрито і не блокуватися антивірусами і стороннім ПЗ на вашій платформі. Через технічні особливості ліцензій і їх перевірки ви ризикуєте одержати не працюючий додаток.
5.2. Відповідно до умов Угоди Продавець надає Клієнту право використання Сайту наступними способами:
5.2.1. Використовувати Сайт для перегляду, ознайомлення, залишення коментарів і інших записів і реалізації іншого функціоналу сайту, в тому числі шляхом відтворення на моніторі (екрані) відповідного технічного засобу Клієнта;
5.2.2. На короткий час завантажувати в пам'ять ЕОМ для цілей використання Сайту і його функціоналу;
5.2.3. Цитувати елементи Клієнтського контенту Сайту із зазначенням джерела цитування, що включає посилання на URL-адресу сайту.
5.2.4. Спосіб отримання та оплати описані в картці товару або в даному пункті: https://pl-agency.com/ua/info/how-to-order.
5.3. Клієнт не має права робити такі дії при використанні Сайту, а так само будь-яких складових частин Сайту:
5.3.1. Модифікувати або іншим чином переробляти Сайт, в тому числі, здійснювати переклад на інші мови.
5.3.2. Копіювати, розповсюджувати або переробляти матеріали та відомості, що містяться на Сайті, за винятком випадків, коли це необхідно і викликано реалізацією функціоналу, доступного як для конкретного Клієнта.
5.3.3. Порушувати цілісність захисної системи або здійснювати будь-які дії, спрямовані на обхід, зняття або деактивацію технічних засобів захисту; використовувати будь-які програмні коди, призначені для спотворення, видалення, пошкодження, імітації або порушення цілісності Сайту, переданої інформації або протоколів.
5.4. Будь-які права, не надані Клієнту в явній формі відповідно до цієї Угоди, зберігаються за Продавцем.
5.4.1. Продавець не відновлює видалені замовлення. Подальші поновлення на доповнення можливі тільки при оформленні нового замовлення.
5.5. Сайт надається Продавцем в стані «Як є» ( "AS IS"), без гарантійних зобов'язань Продавця або будь-якої обов'язки по усуненню недоліків, експлуатаційної підтримки і вдосконалення. Це означає, що за проблеми, що виникають в процесі експлуатації Клієнтом примірника Товару (в тому числі: проблеми сумісності з іншими програмними продуктами (пакетами, версіями, cms і ін.), Проблеми, що виникають через неоднозначне тлумачення Вами довідкової інформації щодо вмісту , невідповідності результатів використання ПЗ Вашим очікуванням і т.п.), продавець відповідальності не несе.
5.6. Відносно Клієнтського контенту Клієнт гарантує, що є власником або володіє необхідними правами на використання і надання Продавцю права використовувати весь Клієнтський контент відповідно до цієї Угоди.
5.7. Приймаючи умови цієї Угоди, Клієнт безоплатно надає Продавцю і іншим Клієнтам невиключне безоплатне право використання (просту ліцензію) матеріалів, які Клієнт додає (розміщує) на Сайті в розділах, призначених для доступу всіх або частини користувачів (форум, тікети, відгуки, коментарі та інше ). Зазначені право і / або дозвіл на використання матеріалів надаються одночасно з додаванням Клієнтом таких матеріалів на Сайт на весь термін дії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності або захисту немайнових прав на зазначені матеріали для їх використання на території всіх країн світу.

 

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

6.1. Для виконання умов Угоди Клієнт погоджується надати і дає згоду на обробку персональних даних.
6.2. Отримана Продавцем інформація (персональні дані) не підлягає розголошенню, за винятком випадків, коли її розкриття є обов'язковим згідно із законодавством або необхідно для роботи Сайту і його функцій (наприклад, при публікації коментарів в розділі Сайту «Коментарі» під написаним Клієнтом коментарем відображаються ім'я, дата і час відправки коментаря).
6.3. Виконавець використовує персональні дані Замовника з метою:
6.3.1. оформлення Замовником Заявки на Сайті;
6.3.2. зворотного зв'язку з Замовником.
6.3.3. реєстрація домену та хостингу на ім'я Замовника.
6.4. Персональні дані, які збирає Виконавець:
6.4.1. Номер телефону Замовника;
6.4.2. Адреса електронної пошти Замовника;
6.4.3. ПІБ Замовника.
6.4.4. Паспортні дані, необхідні для реєстрації домену та хостингу на ім'я Замовника.
6.5. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. При цьому не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації в разі, коли обов'язок такого розкриття встановлена вимогами чинного законодавства.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до умов Угоди і законодавства.
7.2. Продавець не приймає на себе відповідальність за відповідність Сайту цілям використання.
7.3. Продавець не несе відповідальності за технічні перебої в роботі сайту. Разом з тим Продавець зобов'язується приймати всі розумні заходи для запобігання таких перебоїв.
7.4. Продавець не несе відповідальності за будь-які дії Клієнта, пов'язані з використанням наданих прав використання Сайту; за збиток будь-якого роду, понесений Клієнтом через втрату і / або розголошення своїх даних або в процесі використання Сайту.
7.5. У разі якщо будь-яку третю особу пред'являє Продавцеві претензію в зв'язку з порушенням Клієнтом Угоди або чинних законодавчих норм, порушенням Клієнтом прав третіх осіб, Продавець не несе за це відповідальності і не має права блокувати клієнта без явних на те причин.
7.6. Продавець не несе відповідальності за зміст повідомлень або матеріалів Користувачів Сайту (Клієнтський контент), будь-які думки, рекомендації або поради, що містяться в такому контенті. Продавець не здійснює попередню перевірку змісту, достовірності і безпеки цих матеріалів або їх компонентів, а так само їх відповідності вимогам чинного права, і наявності у користувачів необхідного обсягу прав на їх використання в обов'язковому порядку, але намагається всіляко відстежувати дані запити.
7.6.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Клієнту внаслідок неналежного використання товарів і послуг, замовлених на Сайті або при самостійній установці додатків.
7.6.2. Продавець не несе відповідальності за збитки, в наслідок непоінформованості Клієнта про застосування Товарів і Послуг, замовлених на Сайті.
7.6.3. Продавець не несе відповідальність за роботу та технічні збої на партнерських сервісах (хостинг, cms, додатки і тд.) на яких Продавець реєструє і / або рекомендує для використання Клієнту.

 

8. УМОВИ РОБОТИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

8.1. Замовити послуги можна прямо з картки товару, у наших фахівців. Після придбання, при невідзначеному пункті, послуги надаються за попереднім договором з підтримкою за вказаними на сайті контактам, тікет системі або через форму зворотного зв'язку.
8.2. Консультант Технічної служби вправі зробити запит для вирішення проблеми або установки додатку на вашому сайті (як правило це ftp акаунт і адміністративна частина сайту, але так само можуть знадобитися в рідкісних випадках доступи до msql з хостингом). Фахівці працюють тільки з прямими доступами, без надання сторонніх розширень або урізаних прав. Якщо сайт розміщений на безкоштовному хостингу з урізаними функціями або правами, фахівець в праві відмовити в технічній та консультаційній підтримці. Роботи будуть проведені в зазначений термін обумовлений при замовленні за умови що технічна підтримка працює в зазначений період і про зміну графіка не відображено в анонсах сайту.
8.3. Технічна підтримка гарантує, що ваші дані не будуть розголошені, пошкоджені, зіпсовані або передані третім особам при роботах на сайті з установки / налаштування. Можливе створення бекапу архіву для резервного відновлення при екстрених збоях. Для більш зручного та надійного надання даних рекомендується використовувати додаткові акаунти, так звані тимчасові (на час робіт) створені профілі, після чого такі дані можуть бути легко видалені вами, виключивши тим самим будь-які підозри в сторону фахівця. Перед початком робіт і після технічна підтримка повідомляє замовника про початок і закінчення дейтельности.
8.4. Якщо дані не повні, не були надані, сервер (сайт) довго не відповідає, видає помилки з'єднання або робота проводиться на локальному комп'ютері, Технічна підтримка має право відмовитися від рішення вашої проблеми до надання повних необхіднх даних.
8.5. Послуги виконуються з моменту повної оплати і отримання всіх даних для виконання робіт від замовника.
8.6. Замовлення зроблені Покупцем у вихідні та святкові дні обробляються Продавцем в перший робочий день.
8.7. Повернення за ненадані послуги можливе з вирахуванням комісії переказу протягом 20 діб, без повернення вартості самого додатку.

 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Претензійний порядок досудового врегулювання спорів, що випливають з цієї Угоди, є для Сторін обов'язковим.
9.2. Термін розгляду претензійного листа становить 60 робочих днів з дня отримання останнього адресатом.
9.3. Спори за цією Угодою вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

10. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. Товар поверненню не підлягає.
10.2. Товар міститься в переліку товарів, які поверненню та обміну не підлягають, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (у чинній редакції) - посилання, а саме:
- аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом;
- та інші товари, які не пов'язані з асортиментом нашого інтернет-магазину.

Програмне забезпечення прирівнюється до дисків для лазерних систем зчитування, тобто ні обміну, ні поверненню не підлягає.

10.3. Також обмін, повернення, оновлення завантаженого товару неможливо зважаючи на складність технічної начинки товару, що купується і систем його ліцензування.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами європейського права. Скрізь по тексту цієї Угоди під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.